Lepingust taganemise avalduse vorm

Jardin OÜ-le

Lepingust taganemise/ lepingu tühistamise avaldus

Käesolevaga taganen lepingust nr. . . .  (tellimuse number), mille esemeks on  . . . .

 Tellimuse esitamise kuupäev . . . . , asja kättesaamise kuupäev . . . .
 Kliendi nimi . . . .
 Kliendi aadress . . . .
 Kliendi allkiri . . . .
 Lepingust taganemise põhjus . . . .

Lepingust taganemise avalduse esitamise kuupäev ja kliendi allkiri.