Müügileping – kasutamise tingimused

Jardin OÜ, registrikoodiga 10125866, Filosoofi 3, Tartu (edaspidi Kaupmees) ja klient, kes vormistab Jardin.ee hallatavas e-poes http://jardin.ee/pood tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Klient), on kokku leppinud järgnevates tingimustes (edaspidi Müügileping):

TINGIMUSED

1. Üldsätted

1.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Müügilepingus kokkulepitust.

1.2. Kaupmehel on õigus mistahes ajal teha E-poe pakutavasse teenusesse muudatusi.

1.3. Kaupmehel on õigus ühepoolselt muuta Müügilepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus Kliendile teatada sellest kirjalikult elektronposti teel.

1.4. Müügilepingus toodud tingimustega tutvumine on Kliendile kohustuslik.

1.5. Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun tingimustega”, nõustub Klient, et on tutvunud Müügilepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Müügilepingus toodud tingimustega.

1.6. Alljärgnevates linnades tellimuse kättesaamiseks sõlmib Klient Müügilepingu edasimüüjatega (partnerpoed):
1.6.1. Haapsalu: OÜ Uus Lill, registrikood: 11393161. 
1.6.2. Viljandi: Uku Lilled OÜ, registrikood: 12255828.
1.6.3. Võru: Lilleoaas OÜ, registrikood:
10694191.
1.6.4. Rakvere: OÜ Helksiine MV, registrikood: 10267477.

2. Tooted ja ostu sooritamine

2.1. Kõik kuvatavad tooted ei pruugi alati laos olemas olla.

2.2. Kui mõni toode puudub laost ja tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab Kaupmees Kliendiga ühendust. Sellisel juhul pakutakse välja võimalik uus tarneaeg või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga. Kui Klient ei ole uute tingimustega nõus, siis ta võib keelduda tellimusest ja juba makstud raha tagastatakse.

2.3. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest.

2.4. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

2.5. Klient, kes valib välja soovitud tooted, kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed, mis on märgitud tärniga.

2.6. Klient kohustub esitama tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Kaupmees ei vastuta Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mitte täitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

2.7. Kui tooteks on alkohoolne jook, siis ostu sooritamisega kinnitab Klient, et on vähemalt 18 aastat vana.

2.8. Kõikide E-poes olevad toodete hinnad on arvestatud eurodes.

2.9. Kaupmehel on õigus igal ajal muuta kuvatavaid hindu.

2.10. Kui Kaupmees on E-poes muutnud hindu pärast Kliendi poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis tarnitakse Kliendile vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

3. Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused

3.1. Kliendil on tellimust tehes võimalik valida, kas Saaja tuleb tootele ise Kaupmehe juurde järgi või viiakse toode Saaja aadressile kullerteenusega.

3.2. Kaup toimetatakse kohale tellimuses sisestatud tarneaadressile tellimuses sisestatud või Saajaga kokkulepitud ajal.

3.3. Kui Klient soovib tellimust kohale toimetada samal päeval, tuleb tellimus vormistada enne kella 15:00 (UTC+02:00). Pärast 15:00 (UTC+02:00) esitatud samapäeva tellimused toimetatakse kohale kõige varem järgmisel kalendripäeval.

3.4. Klient on kohustatud tellimuse esitama vähemalt 3 tunnise etteteatamise ajaga, tagamaks samapäeva tellimuse õigeaegse täitmise.

3.5. Suure töökoormuse tõttu kehtivad tähtpäevadel nagu sõbrapäev, naistepäev, emadepäev, 1.september, isadepäev, jõulud tellimuse kohale toimetamise osas eritingimused. Neil tähtpäevadel tagab Kaupmees saadetise kohale toimetamise kalendripäeva jooksul.

3.6. Toodetel on erinevad tarneajad ja tarneaegade pikkus on toote juurde „Lisainfo“ alla märgitud.

3.7. Kaupmees toimetab tooted kulleriga kohale kell 11.00-17.00. Muudel aegadel toimub kohaletoimetamine Kliendi ja Kaupmehe vahelisel kokkuleppel.

4. Lepingust taganemine ja kaupade tagastamine

4.1. Kui tellimuse sisuks on lilled, lilleseseaded või lillekimbud pole vastavalt Võlaõigusseaduse §-le 53 lg 4 p 4 Kliendil lepingust taganeda võimalik.

4.2. Kui tellitud toode ei vasta kokkulepitud tingimustele, on Kliendil õigus lepingust taganeda.

4.2. Kui klient soovib tellimusest taganeda, siis kohustub ta sellest võimalikult kiiresti Kaupmehele kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil epood@jardin.ee või helistada numbril +372 56 909 806. E-kirja tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Kliendi kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon) ja tellimusest taganemise põhjus.

4.3. Kaupmees kannab Kliendile tasutud summa tagasi hiljemalt 10 päeva jooksul alates lepingust taganemise soovi kätte saamisest.

4.4. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, millelt toimus selle laekumine Kaupmehele.

4.5. E-poest ostetud kaupadele kehtib 14 päevane tagastusõigus.

4.6. Tagastusõigust pole kiiresti riknevatel kaupadel (lilled, lilleseaded, lillekimbud) ega kaupadel, mida on muudetud vastavalt kliendi soovidele.

4.7. Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutusjälgedeta.

4.8. Tagastamisel kantakse raha samale arvelduskontole, millelt toimus selle laekumine Kaupmehele.

4.9. Tagastamisega kaasnevad transpordikulud kannab Klient.

4.10. Kui Klient ei suuda kauba vastuvõtmisel tõestada oma vanust, võib Kaupmees keelduda kauba üleandmisest. Sellisel juhul ei tagastata tasutud kauba ostuhinda ega postikulusid.

5. Kaebuste käsitlemise kord

5.1. Puudusega kauba puhul on Kliendil õigus esitada Kaupmehele kaebus kaheteistkümne tunni jooksul alates kauba üleandmise päevast. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kaheteistkümne tunni jooksul alates kauba puuduse avastamisest.

5.2. Kaebuste lahendamise aluseks on ostudokumendid (tellimuse kinnitus, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud Kaupmehelt.

5.3. Kaupmees annab kaebuse objekti kohta omapoolse eksperthinnangu ja lahendab kaebuse hiljemalt 15 päeva jooksul alates kaebuse vastuvõtmise kuupäevast.

5.4. Kaebuse esitamise periood hakkab kehtima kauba ostukuupäevast.

5.5. Ekspertiisi teostab Kaupmees esineva puuduse olemasolu ja tekkepõhjuse väljaselgitamiseks.

5.6. Sõltumatu ekspertiis on kliendi nõudmisel teostatav täiendav sõltumatu eksperdi tasuline ekspertiis juhul, kui Klient ei ole Kaupmehe poolt teostatud ekspertiisi tulemustega rahul.

5.7. Kaebus ei kuulu lahendamisele kui Kaupmees tõestab, et kaubal esinevad puudused on tekkinud Kliendi süül.

5.8. Kui Kaupmees on keeldunud Kliendi kaebust lahendamast või Klient ei ole nõus Kaupmehe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Klient esitada kaebuse sellekohaseid vaidlusi lahendavale isikule või institutsioonile, tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Klient võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu.

6. Isikuandmed ja nende kasutamine

6.1. Klient annab selge ja teadliku nõusoleku Kaupmehele enda isikuandmete töötlemiseks.

6.2. Tellimuse esitamisel Kliendi poolt sisestatud teenuse osutajale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Kliendile.

6.3. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.

6.4. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Kliendi tellimuse kohta (nii tellija kui ka kauba saaja perekonnanimi, eesnimi, tänav, maja, korteri number, asula või linn, telefoninumber, e-posti aadress, tarnimisviis, kasutatud makseviis, õnnitluskaardi sisu, E-poe Müügilepinguga nõustumine müügipakkumiste saatmisega elektronposti aadressil, vabatekstina sisestatud märkused).

6.5. Isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Kliendile, võib edastada kulleriteenust ja lillede müüki osutavatele ettevõtetele.

6.6. Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada andmed registrist.

6.7. Klient annab Kaupmehele nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressile tellimuse kinnituse.

6.8. Klient annab Kaupmehele nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas.